Grups i classes particulars: Totes les edats i nivells.
Grups i classes particulars:Totes les edats i nivells.

Nivells

Els nivells d’anglès de Start Up estàn relacionats directament amb els nivells que estableix el Marc Comú de Referència Europeu de Llengües. 

És important tenir en compte que el nivell d’anglès del centre no té perquè ser equivalent al nivell escolar que estigui cursant l’alumne, en el cas dels nens i adolescents.

Per aquest motiu es realitza una prova de nivell (gratuïta) a tots els nous alumnes. D’aquesta manera els alumnes s’agrupen segons el seu grau de coneixements i no només per la seva edat.

 

 

Un cop finalitzat el nivell Upper-intermediate, els alumnes estan preparats per iniciar els cursos de preparació pels exàmens oficials. Pels alumnes no interessats en presentar-se a cap examen oficial, disposem de grups de nivell superior on poden continuar perfeccionant l’idioma de manera més distesa.

 

A la següent taula trobaràs una explicació més detallada del contingut de cadascun dels nivells:

 

Children Teens Adults
Kiddies Teens 1 Elementary
La iniciació a l’anglès pels més petits es centra en l’aprenentatge de l’idioma de manera natural, tot combinant una gran varietat de recursos i activitats per fer de la classe un espai lúdic i didàctic alhora. Els nens aprenen mitjançant contes, jocs, cançons, entre d’altres activitats. En aquest nivell es reafirmen i consoliden els conceptes i vocabulari bàsics per a la comunicació entre l’alumne i el professor dins de l’aula. Aquest nivell està dirigit a aquells adolescents que tenen uns coneixements molt bàsics de l’anglès. Es repassen les bases de la llengua per a que l’alumne ho pugui posar en pràctica i guanyi la confiança necessària per avançar ràpidament. La iniciació dels adults a la llengua anglesa mitjançant petites converses relacionades amb la vida quotidiana permet que l’alumne es pugui comunicar en anglès des del primer dia. Al final del curs serà capaç d’expressar idees en present i passat de manera bàsica i amb un vocabulari adequat.
Kids Teens 2 Pre-intermediate
Els alumnes d’aquesta edat treballen força amb l’alfabet i la seva pronunciació. D’aquesta manera aprendran una correcta pronunciació de les paraules que podran automatitzar sense adonar-se’n. Es treballen paraules que tenen a veure amb l’entorn directe dels nens i sobretot s’estableixen unes rutines didàctiques per a que els nens comencin a utilitzar l’anglès per ells mateixos. Un cop les bases estan ben assentades, cal que els alumnes comencin a construir estructures més complexes afegint un vocabulari més extens i difícil. Els estudiants repassaran la base ja assolida al primer nivell i l’aplicaran de manera fluida, a més d’incorporar noves estructures gramaticals i ampliar en gran mesura el seu vocabulari. En aquest nivell es treballa sobretot amb la consolidació dels conceptes i amb l’expressió oral.
Junior 1 Teens 3 Intermediate
Els nens d’aquest nivell treballen paraules i expressions relacionades amb el seu dia a dia, com per exemple vocabulari de la llar, de l’escola, números, colors, el parc, etc. Sempre mitjançant jocs i activitats divertides que permeten aprendre la gramàtica de manera distesa i sense adonar-se’n. Després d’assolir els coneixements dels nivells anteriors, es fa especial èmfasi en posar-los en pràctica de manera oral i escrita així com el perfeccionament de l’ús de la llengua. L’alumne adquireix un bon nivell per expressar-se de manera coherent amb un vocabulari més concret, així com l’habilitat de comunicar idees amb molts més matisos temporals. Es desenvolupa l’expressió escrita amb nous formats i es potencia molt l’expressió oral.
Junior 2 Teens 4 Upper-intermediate
En aquest nivell s’obre la perspectiva dels nens i s’incorporen al seu vocabulari noves expressions mitjançant les quals comunicaran els seus sentiments vers una situació, els seus gustos i preferències, i explicaran el seu dia a dia. En aquesta última etapa abans d’iniciar la preparació del First Certificate in English, els alumnes han de demostrar que el seu domini de l’anglès en qualsevol dels àmbits (expressió oral i escrita, comprensió lectora i auditiva, i gramàtica i vocabulari) és de nivell molt alt i que són capaços de comunicar-se correctament en diferents registres. Es fa molt d’èmfasi en la comprensió lectora perquè és una molt bona manera d’assolir noves estructures, expressions i vocabulari molt més específic. Es treballa especialment l’expressió oral ja que l’alumne pot mantenir converses fluides de temàtica variada i d’actualitat. En finalitzar el curs l’alumne tindrà una visió global de la llengua que podrà continuar millorant.
Junior 3 Teens 5 FCE
L’alumne aprèn formes verbals que expressen diferents tipus de temps present. Aprèn a formular preguntes i a respondre-les adequadament.   Curs específic per a la preparació de l’Examen Oficial de Cambridge de First Certificate in English.
Junior 4 Teens FCE Advanced
Així com en la seva pròpia llengua, en aquest nivell els alumnes s’inicien en l’ús del temps passat per poder parlar de les seves experiències passades. Curs específic per a adolescents de preparació de l’Examen Oficial de Cambridge First Certificate in English. Els alumnes aprenen estructures més complexes de la llengua, adquireixen vocabulari avançat, i se’ls prepara per una comunicació oral molt més fluida.
Junior 5   CAE
En aquest nivell es fa un reforç especial dels conceptes adquirits durant els cursos anteriors, i s’amplien coneixements sobre els temps de futur.   Curs específic per a la preparació de l’Examen Oficial de Cambridge de Certificate in Advanced English.
Junior 6   CPE
En aquest nivell els alumnes son capaços de formular frases complexes que poden expressar des de qualsevol temps verbal, com opinions i reflexions, i fins i tot la veu passiva.   Certificate of Proficiency in English (Cambrdige Examination).

Contacte

Start Up C.E.
C/ CARTELLÀ 157
08031 BARCELONA

 

No dubtis en trucar-nos al telèfon:

935356135 935356135

 

O enviar-nos un whatsapp al:

601 121 077

 

També pots contactar-nos mitjançant el formulari de contacte.

Oferta de cursos

Si vols més informació sobre qualsevol dels nostres cursos, o tens algun dubte, contacta'ns.

Segueix-nos a les xarxes socials

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© START UP CENTRE D'ESTUDIS S.L. Aviso legal